mandag den 21. maj 2018

Udstilling "deler vandene"


Det venlige personale, der passer udstillingerne på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig om udstillingen 'Becoming Animal': "En udstilling, der deler vandene".

Men er det ikke et ganske godt udgangspunkt for en kunstudstilling? Vi kan jo ikke alle mene det samme.

Værkerne, der er gengivet herover fra udstillingen, er af Claus Carstensen (udstillingens kurator), Storm P, Thomas Bruun, Francisco de Goya, Gardar Eide Einarsson og Bjarne Melgaard.

Mennesket, dyret - liv og død

'Becoming Animal': Herbert Volkmann: 'Do It For Van Gogh, Baby', 2010-11. Fra privat samling

"Således trækker Claus Carstensen på de dystre erfaringer i kunsten af, at vi ikke adskiller os fra dyrene, men tværtimod rummer det dyriske i os som en basal instinktiv kraft. I videre forstand kan dette blive fatalt, når vi med et arsenal af ideologiske fordomme, racisme og andet gustent tankegods stempler befolkningsgrupper som "dyriske""

Forskellen på dyr og mennesker kunne vel beskrives på én bestemt måde: Nemlig at mennesket ved, at det på et tidspunkt skal dø, hvilket dyrene ikke besidder den store bevidsthed om. 

Ikke desto mindre har de fleste dyr et instinkt, der gør dem overlevelsesdygtige, og her kan man muligvis antyde, at mennesker styrer mod hele civilisationens udslettelse. Altså i en form for omvendt overlevelsesinstinkt. 

Udstillingen 'Bocoming Animal' kan for tiden ses på Museet For Religiøs Kunst i Lemvig, og i citatet herover nævnes det blandt andet, at professor emeritus fra Det Kgl. Danske Kunstakademi Claus Carstensen har kurateret denne udstilling, som tidligere har været vist i Den Frie Udstillings bygning i København. 

Det er denne version af udstillingen, Henrik Wivel anmeldte i Kristeligt Dagblad d. 16. marts 2018, og herfra citatet stammer. Wivel gav fire stjerner, og jeg skal selv i gang med en anmeldelse, da jeg netop har besøgt museet i Lemvig. 

Her kan 'Becoming Animal' ses frem til d. 12. august.   

fredag den 18. maj 2018

Munch Museet publicerer 7.600 tegninger

Edvard Munch: 'Rødt hus og grantræer', sandsynligvis 1942-43. Akvarel

Man kan få meget ud af at læse The Art Newspaper, og hvis man kan lide at "nørde" kunst helt ned i detaljen, er det interessant, at Munch Museet i Oslo har publiceret en database over Edvard Munchs mange tegninger og skitser. 

Stein Olav Henrichsen er direktør for museet, og han udtaler ifølge The Art Newspaper: "Det er vigtigt, at disse arbejder bliver 100% tilgængelige, da de giver en dyb indsigt i Munchs arbejdsprocesser"

Se databasen HER>

Marionetter på ARoS


I sine beskrivelser af historiske forløb i Mellemøsten - blandt andet magtkampene om Jerusalem, som tilsyneladende er endeløse - bruger den egyptiske kunstner WaelShawky filmmediet, som han "befolker" med marionetdukker. 

Det kan man nu se på kunstmuseet ARoS, hvor man netop i skrivende stund er i gang med at åbne udstillingen 'The Crusades and Current Stories'. 

De tre film på udstillingen suppleres af tre store trærelieffer, der optræder som allegorier over det samme tema, som man oplever i filmene. 

Jeg er i gang med en anmeldelse af udstillingen, og af samme årsag vil jeg ikke give en grundigere beskrivelse af udstillingen, som kan ses på ARoS frem til d. 2. september.

tirsdag den 15. maj 2018

Imponerende smykkeudstilling

'Magtens smykker': En ganske sjov sammenstilling af Anton Michelsens Marguerithalskæde fra 1940 i selskab med Atomkraft? Nej tak-badges i to versioner.

Hvis jeg i min anmeldelse skulle beskrive alle de genstande, som Koldinghus' direktør Thomas Thulstrup meget entusiastisk fortalte mig om i forbindelse med en personlig rundvisning i udstillingen 'Magtens smykker', ville det være nødvendigt med et særtillæg til Jyllands-Posten, når anmeldelsen publiceres. 

Jeg er ikke i tvivl om, at man på Koldinghus gerne så anmeldelsen fylde det meste af avisen, men der er desværre klausuler på, hvor meget sådan en anmeldelse kan fylde. 

Jeg har nu foretaget de nødvendige til- og fravalg, og anmeldelsen er skrevet og sendt til redaktionen. 

Der er ingen grund til at lægge skjul på, at 'Magtens smykker' er en veldisponeret og grundigt kurateret udstilling, som kan ses på Koldinghus frem til d. 30. september. 

Den markerer i øvrigt Koldinghus' 750 års jubilæum.

lørdag den 12. maj 2018

Finske Kaikkonen på Kunsten


Da udstillingen 'You Remain in Me' åbnede på kunstmuseet Kunsten i Aalborg for nyligt, kunne de fremmødte gæster - og dem var der mange af - glæde sig over fantastisk forårsvejr i museets park samt en glimrende udstilling med værker af finske Kaarina Kaikkonen

Det var ganske vist meningen, at et forløb med skjorter skulle række fra museumsgården og op i toppen af nabobygningen, Aalborgtårnet; men dette kunne desværre ikke lade sig gøre af sikkerhedsmæssige årsager. 

Man var ganske enkelt bange for, at vægten af de mange skjorter kunne foranledige, at tårnet ville tilte, hvis vejrsituationen kommer i det risikable hjørne. 

Dermed er vartegnet for udstillingen reduceret, men det finder jeg nu ret uvæsentligt, da det er i museets indvendige del, at Kaikkonens værker åbner sig for alvor. 

Hun arbejder med aflagte tekstiler, som f.eks. i værket 'And the Sea Was Empty', hvor hun bruger herreskjorter på samme måde som en maler bruger farver. 

I det hele taget er originaliteten og idérigdommen væsentlige elementer i Kaarina Kaikkonens version af kunst foretaget af dagligdags objekter. 

Udstillingen kan ses på Kunsten frem til d. 16. september 2018. 

Om Per Kirkeby

Per Kirkeby: 7 raderinger, blad I, 1987. Ætsning, akvatinte og koldnål, 101 x 140 cm

"Senere benyttede Per Kirkeby sig i høj grad af grafikken som en form for dokumentation, bl.a. i relation til sine rejser og sin deltagelse i ekspeditioner på Grønland og i de arktiske egne"
Artinfo.dk, juni 2007

"Nævner man navnet Per Kirkeby, vil langt de fleste få associationer til storladne, og med kunstnerens egen definition, "skamløse" malerier med afsæt i en naturiagttagelse, som både fungerer på det underforståede plan og det helt håndgribelige"
Kunsten.nu, 10. september 2008

"I det førnævnte tilfælde fornemmer man, at Kirkeby i samarbejde med kobbertrykker Niels Borch Jensen undersøger muligheden for at gå op i formater, man sjældent ser i forbindelse med raderinger"
Jyllands-Posten, d. 1. februar 2015

"Kunstneren har efter et længere sygdomsforløb set sig nødsaget til at slippe maleriet. "Jeg har lukket den butik", udtalte kunstneren således til dagspressen, da udstillingen på Museum Jorn åbnede. Noget kan dog tyde på, at vi ser flere grafiske arbejder fra Kirkebys hånd, da de nyeste værker i fortegnelsen er ganske nye. Måske bliver der ligefrem behov for et fjerde bind i serien af værkfortegnelser?"
Kunstmagasinet Janus, juli 2015

Per Kirkeby døde - hvilket jeg tidligere har nævnt på blog'en her - d. 9 maj

I de år, jeg har beskæftiget mig med at skrive om kunst, har Kirkeby naturligvis til tider været et tema og citaterne herover er blot nogle få af de reportager, beskrivelser og anmeldelser, jeg har publiceret om kunstneren.